Lyssna på sidan Lyssna

Tillgänglighetsutlåtande nynashamn.se

Nynäshamns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur www.nynashamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedanför mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.nynashamn.se i någon annat format som inte finns tillgängligt på webbplatsen kan du meddela oss via e-post
kommunen@nynashamn.se.

Vi tar hand om ditt ärende inom 24 timmar och räknar med att svarstiden är snarast inom en normal arbetsvecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, i detalj förenlig med nivå AA i standarden Webb Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilken som brister beskrivs nedan.

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern självskattning av nynashamn.se men hjälp av analysverktyget Siteimprove och valideringskontroller i publiceringsverktyget Sitevision.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020
Webbplatsen publicerades den 27 februari 2008
Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020

Vi har totalt 1039 webbsidor som granskas. Därtill kommer enskilda artiklar som har en kortare ”livstid” som utgör resten av webbplatsens webbsidor.

Utifrån WCAG 2.1 olika nivåer har vi funnit följande:
  • I nivå A har vi 30 problem
  • I nivå AA har vi 5 problem
  • I nivå AAA har vi 10 problem

Vår åtgärder för tillgänglig webbplats

Många av de fel vi idag har beror på att innehållet arbetats om flera gånger sedan 2008. Därför håller vi på att jobba fram en ny webbplats som beräknas lanseras den 1 oktober.

Tillgängliga dokument

Vi kommer sträva efter att inte publicera PDF:er i samma utsträckning som tidigare utan lägga mer som innehåll på webbsidor för att just kunna bevaka aktualitet och tillgänglighet.

Politiska handlingar

Politiska handlingar så som protokoll och dagordningar bygger på en grundmall skapat i vårt ärendehanteringssystem. Denna grundmall är under omkonstruktion för att ge bättre tillgänglighet i dokumentet.

På grund av att vi är en relativt liten kommun med få resurser har vi inte arbetat om de tidigare skapade poliska handlingarna skapade efter den 23 september 2018.

Handlingar kopplade till samhällsbyggnadsprocessen

Samma sak gäller för detaljplaner och andra dokument som kommer arbetas om efter remissrundor. Då de som sagt kommer att ersättas efter gängse remissrundor kommer de material som ska publiceras därefter göra som tillgängliga PDF:er.

Formulär och blanketter

Vi arbetar med att bli mer digitala i alla ärendeflöden. Därför arbetar vi paralellt med alla versksamheter, att ersätta alla forumlär och blanketter skapade som PDF:er, till vår e-tjänstverktyg.

Sidan granskad 2020-09-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp