Lyssna på sidan Lyssna

Foder och betesförmedling

Det råder foderbrist i kommunen samtidigt som det finns marker som skulle kunna skördas och användas som foder. Kommunen har därför infört temporära nyttjanderättsavtal för slåtter på kommunal mark samt upprättat en kostnadsfri förmedlingstjänst mellan privata markägare och djurhållare.

Foto: Scandinav Bildbyrå

Slåtter på kommunal mark genom nyttjanderättsavtal

Under perioden 12 juli – 15 september 2018 finns möjligheten att kostnadsfritt teckna nyttjanderättsavtal för slåtter på kommunal mark. Nyttjanderätten regleras i ett avtal som bland annat innebär att:

  • Nyttjanderätten får inte överlåtas till tredje part och markområdet får endast användas för uttag av gräsfoder som används i den egna verksamheten.
  • Tilldelad yta ska vara slagen och materialet borttransporterat innan den 15 september.
  • Markområdet ska vara tillgängligt för allmänheten i enlighet med allemansrätten och får inte inhägnas. Det är heller inte tillåtet att ta bort växande träd och buskar.
  • Såväl skördandet som användandet av fodret sker helt och hållet på djurhållarens ansvar och ska genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuell brandrisk.
  • Det är inte tillåtet att uppföra byggnader eller andra anläggningar på markområdet.
  • Jakträtt ingår inte i nyttjanderätten.

Intresseanmälan

Kontakta kommunens kontaktcenter för information om tillgänglig kommunal mark och för att göra en intresseanmälan:
kontaktcenter@nynashamn.se 
08-520 680 00

Slåtter och betesmark hos privata markägare 

Flera privata markägare som antingen har tillgängliga gräsområden för slåtter eller betesmark har hört av sig till kommunen och vill hjälpa till. Vi publicerar löpande erbjudanden som kommit in nedan och förmedlar kontaktuppgifter till dessa markägare via Kontaktcenter.

Notera att detta är en förmedling av kontakter och att kommunen inte kan garantera att gräset som finns på ytorna duger som bete eller foder.
För information om vad som krävs för att foder ska vara säkert, hänvisar vi till Jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betesmark

Järflotta ö: Betesmark
Hela Järflotta ö finns tillgängligt som betesmark, dock ej inhägnat.

Blistavägen, Sorunda: Betesmark
Information inom kort

Dyvik/Lisö/Sorunda: Betesmark
Betesmark på cirka 5-10 000 kvm åkermark - dock ej inhägnat.

Svärdsjö: Betesmark eller foder
Gräsyta på cirka 600 kvm för slåtter, eller möjlighet till bete på ca 1000 kvm - dock ej inhägnat.

Gräsmark för slåtter

Björsta: Slåttermark
Gräsyta på cirka 80 000 kvm för slåtter

Sydligaste delen på Lisö: Slåttermark
Gräsyta på cirka 2 500 kvm för slåtter 

Kontaktförmedling

Kontaktcenter tar emot erbjudande från privata markägare och intresseanmälningar från djurhållare. Kontaktuppgifter förmedlas löpande. Hör av dig till Kontaktcenter via
kontaktcenter@nynashamn.se
08-520 680 00 

Sidan granskad 2019-07-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp